Văn phòng phẩm giá sỉ có chiếc khẩu cao nhất tphcm

Văn phòng phẩm giá sỉ

Bút bi thiên long 08 - TL08

2,000 đ 2,100 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Bút Gel Thiên Long 022-GTL022

3,700 đ 4,000 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Bút Lông Kim Thiên Long FL04 Doremon - FL04 -Do

4,000 đ 4,200 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Bút máy điểm 10 FT02 Plus- FT02 Plus

38,000 đ 40,000 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Bút lông bảng WB02-WB02

3,900 đ 5,500 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Bút lông dầu PM04 CeeDee - PM04

6,500 đ 6,800 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Ruột bút bi Bizner BPR-014 Jumbo

11,000 đ 11,500 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Mực bút lông bảng WBI-01

14,000 đ 14,500 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Bút xóa Thiên Long CP02

15,000 đ 15,000 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Bút đế cắm Thiên Long PH-02

10,000 đ 11,000 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Băng keo OPP trong BKT-08

12,300 đ 13,000 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Hồ dán 30ml G-08

2,400 đ 2,600 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Phấn không bụi DC-02

5,500 đ 6,000 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Chuốt bút chì S-01

1,500 đ 1,700 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Gôm Thiên Long E-08

2,800 đ 3,200 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Kéo học sinh SC-03

12,000 đ 13,000 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Compa C-05 Thiên Long

7,000 đ 8,000 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Bảng bộ Thiên Long B-011

20,000 đ 21,000 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Thước bộ SR-09/DO

10,500 đ 11,000 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Bìa bao sách BC-04 không in

8,000 đ 8,500 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Tập tô màu CB-011

6,500 đ 7,200 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Tập tô nét TTC-04

8,000 đ 9,100 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Luyện viết chữ đẹp LVCD-03

10,500 đ 12,500 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Sách làm quen Tiếng Việt tập 1 LQTV01

9,000 đ 9,000 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Hộp viết PCA-08/DO

9,500 đ 10,500 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Vở vẽ Thiên Long A4 VV-03

7,000 đ 8,000 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Bộ tập vẽ SS-01

8,800 đ 9,500 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Que Tính Thiên Long QT-02

4,000 đ 5,000 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Min chì Thiên Long PCL-03

4,200 đ 5,000 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Sáp màu CR-C016 (12 màu)

4,700 đ 5,300 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Sáp dầu OPC-07/DO (12 màu)

12,000 đ 13,000 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Bút lông màu dễ rửa được SWM-C04 12 màu

18,000 đ 19,000 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Bút chì 12 màu Thiên Long CP-C08

33,000 đ 34,000 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Sáp nặn Thiên Long MC-016

18,000 đ 20,000 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Bút nhựa màu Thiên Long PCR-04 12 màu

14,500 đ 15,000 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Tập tô màu thiên long CB-017/DO

00 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Bộ Dụng Cụ Học Sinh Vỉ Giấy - 9614 Deli

23,900 đ 24,500 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Bộ thước eke 15cm Deli - 6415

5,900 đ 6,500 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Bút chì Deli - 37000

2,000 đ 2,500 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Bút sáp 18 màu "Deli Yooco" Deli - 6962

24,200 đ 26,000 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Túi đựng hồ sơ A4 Deli - 5519

6,700 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

File càng cua mềm 3P Deli - 5382

27,100 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Cặp tài liệu A4 Deli - 5559

64,300 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Trình ký Deli - 5445

27,200 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Ghim mũ nhựa màu Deli - 21

7,100 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Kẹp bướm inox 19mm Deli - 8485

24,900 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Nẹp tài liệu nhựa 80mm Deli - 5548

21,200 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Nhổ ghim 10 Deli - 232

7,700 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Khay để bút Deli - 903

40,200 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Khay 3 tầng Deli - 9209

114,400 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

File nhựa cứng 5 ngăn Deli - 9835

125,000 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Tủ đựng tài liệu 5 ngăn Deli - 9795

465,000 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Cắt băng dính để bàn Deli - 808

23,600 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Dao rọc giấy Deli - 2027

7,800 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Lưỡi dao rọc giấy 0.4 x 9 x 80mm Deli - 2012

7,200 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Kéo Deli - 6047

42,500 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Ruột xóa V/WH-105TR - 5mm x 12m

12,700 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Bấm kim số 10 PS-10E + 2 hộp kim

30,700 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Bấm kim Pitahit ST-010X

29,000 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Bấm kim không dùng kim

67,500 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Kim bấm số 10/SS-010

2,600 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Băng dán NORINO BEANS - 6mm x 6m

13,500 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Băng trang trí Deco Rush - 6mm x 6m

20,000 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Bìa lá A4 dày - FL-161HO - 0.2mm

1,750 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Bìa lỗ mỏng - 0.05mm 92- 372B

9,000 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Bìa acco giấy không kẹp A4-E/061IF

5,600 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Bìa hộp hồ sơ giấy xéo A4-S

47,500 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Bìa hộp hồ sơ giấy ngang A4-E

51,500 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Bìa phân trang nhựa - FL-V02ID - 12 trang

16,500 đ 17,000 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Bìa hồ sơ 20 lá - FL-20P

29,500 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Bìa hồ sơ 60 lá - FL-60P

63,000 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Bìa nhựa 2 còng nhẫn A4S(210 tờ) (New)

24,700 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Bìa còng D-Ring File 28mm(280 tờ)

28,000 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Bìa còng bật 1 mặt xi A4 5cm(New)

35,000 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Băng xóa MR Phi thuyền - 5mm x 6m

13,000 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Ruột xóa MR2 - WH-645R - 5mm x 5m

7,000 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Bộ băng xóa MR2 - 5mm x 5m (xóa + ruột)

18,200 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Băng dán NORINO - 8.4mm x 8m

18,700 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Băng trang trí Petit Birthday- 6mm x 3m

16,300 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Bìa lá F4 dày - FL-171HO - 0.2mm

2,100 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Bìa nút A4 mỏng 0.15mm CB 2332

3,500 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Túi giấy PF A4-E/061PF (Lưu trữ 200 tờ)

7,500 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Bìa hồ sơ 80 lá - FL-80P

65,500 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Bìa nhựa 2 còng nhẫn A4S(210 tờ)(new)

28,000 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Bìa còng ống kingjim 5cm x 500 tờ 1475GSV

58,000 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Bìa còng ống kingjim 13cm x 1300 tờ có phân trang 3513

130,000 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Bìa còng bật kingjim A4 5cm 2693GSV

32,000 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Bìa còng bật kingjim A4 9cm 2697GSV

47,000 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Bìa còng nhẫn ring kingjim A4S 25mm 612GSV

28,000 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Bìa 40 lá kingjim 136-40GSV

42,000 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Bìa 10 lá kingjim 186-10GSV

18,000 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Phân trang số 6 kingjim 907-6YK1GSV

9,500 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Băng mực máy in tepra SC9Y kingjim 9mm

250,700 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Máy in nhãn tepra kingjim SR-330

2,780,000 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Bìa còng bật kingjim - 1795GSV - F4 - 7cm

37,500 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Bìa lá kingjim trắng 10 cái/ túi- 737-10GSV

19,000 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Nhãn dán kokuyo 19x36mm

9,000 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Bìa hộp khổ A4 Kokuyo W-A4LFT

23,400 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Bìa mỏng kokuyo khổ A4 - S, 150 tờ xanh dương

7,600 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng

Bìa còng nhẫn KKY kokuyo 4PA4 xanh dương

82,500 đ 00 đ Liên Hệ
Đặt Hàng