Kẹp giấy deli các loại chính hãng giá sỉ rẻ

Kẹp Giấy Deli Các Loại

Ghim mũ inox Deli - 22

00 đ 00 đ Liên Hệ

Ghim mũ nhựa màu Deli - 21

00 đ 00 đ Liên Hệ

Ghim vòng - 29mm Deli - 18

00 đ 00 đ Liên Hệ

Ghim vòng màu - 29mm Deli - 24

00 đ 00 đ Liên Hệ

Ghim vòng màu-25mm Deli - 25

00 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp bướm đen 15mm Deli - 8566

00 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp bướm inox 19mm Deli - 8485

00 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp bướm inox 25mm Deli - 8484

00 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp bướm inox 32mm Deli - 8483

00 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp bướm inox 64mm Deli - 8532

00 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp bướm màu 15mm Deli - 8556

00 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp bướm màu 19mm Deli - 8555

00 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp bướm màu 25mm Deli - 8554

00 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp bướm màu 32mm Deli - 8553

00 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp bướm màu 41mm Deli - 8552

00 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp bướm màu 51mm Deli - 8551

00 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp bướm màu hoa 19mm Deli - 8495

00 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp bướm màu hoa 32mm Deli - 8493

00 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp sắt đen Deli - 38561

00 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp sắt đen 15 mm Deli - 9546

00 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp sắt đen 19 mm Deli - 9545

00 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp sắt đen 25 mm Deli - 9544

00 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp sắt đen 32 mm Deli - 9543

00 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp sắt đen 41 mm Deli - 9542

00 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp sắt đen 51 mm Deli - 9541

00 đ 00 đ Liên Hệ

Nẹp tài liệu nhựa 80mm Deli - 5548

00 đ 00 đ Liên Hệ

Nhổ ghim 10 Deli - 232

00 đ 00 đ Liên Hệ

Ghim cài nhọn Deli - 23

00 đ 00 đ Liên Hệ