Kẹp giấy deli các loại chính hãng giá sỉ rẻ

Kẹp Giấy Deli Các Loại

Ghim mũ inox Deli - 22

7,890 đ 00 đ Liên Hệ

Ghim mũ nhựa màu Deli - 21

7,300 đ 00 đ Liên Hệ

Ghim vòng - 29mm Deli - 18

5,870 đ 00 đ Liên Hệ

Ghim vòng màu - 29mm Deli - 24

6,330 đ 00 đ Liên Hệ

Ghim vòng màu-25mm Deli - 25

6,700 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp bướm đen 15mm Deli - 8566

28,900 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp bướm inox 19mm Deli - 8485

24,900 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp bướm inox 25mm Deli - 8484

36,700 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp bướm inox 32mm Deli - 8483

29,300 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp bướm inox 64mm Deli - 8532

70,500 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp bướm màu 15mm Deli - 8556

26,250 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp bướm màu 19mm Deli - 8555

21,000 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp bướm màu 25mm Deli - 8554

38,850 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp bướm màu 32mm Deli - 8553

29,400 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp bướm màu 41mm Deli - 8552

50,400 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp bướm màu 51mm Deli - 8551

33,600 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp bướm màu hoa 19mm Deli - 8495

31,600 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp bướm màu hoa 32mm Deli - 8493

29,300 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp sắt đen Deli - 38561

24,717 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp sắt đen 15 mm Deli - 9546

5,940 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp sắt đen 19 mm Deli - 9545

7,290 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp sắt đen 25 mm Deli - 9544

11,020 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp sắt đen 32 mm Deli - 9543

15,750 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp sắt đen 41 mm Deli - 9542

27,090 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp sắt đen 51 mm Deli - 9541

37,760 đ 00 đ Liên Hệ

Nẹp tài liệu nhựa 80mm Deli - 5548

22,953 đ 00 đ Liên Hệ

Nhổ ghim 10 Deli - 232

8,800 đ 00 đ Liên Hệ

Ghim cài nhọn Deli - 23

8,760 đ 00 đ Liên Hệ