Kẹp giấy nhiều màu Deli

Kẹp giấy nhiều màu Deli

Ghim vòng - 29mm Deli - 18

5,870 đ 00 đ Liên Hệ

Ghim vòng màu - 29mm Deli - 24

6,330 đ 00 đ Liên Hệ

Ghim vòng màu-25mm Deli - 25

6,700 đ 00 đ Liên Hệ