MÁY ĐÓNG HỒ SƠ Deli

MÁY ĐÓNG HỒ SƠ Deli

Máy đóng gáy Deli - 3872

1,209,410 đ 00 đ Liên Hệ

Máy đóng gáy Deli - 3873

2,116,460 đ 00 đ Liên Hệ

Máy đóng gáy sổ Deli - 3882

1,386,100 đ 00 đ Liên Hệ

Máy đóng gáy xoắn Deli - 3871

850,000 đ 00 đ Liên Hệ

Lò xo gáy xoắn nhựa 10mm - xanh Deli - 3835

55,600 đ 00 đ Liên Hệ

Ló xo gáy xoắn nhựa 12mm - xanh Deli - 3836

81,800 đ 00 đ Liên Hệ

Lò xo gáy xoắn nhựa 14mm - xanh Deli - 3837

94,100 đ 00 đ Liên Hệ

Lò xo gáy xoắn nhựa 16mm - xanh Deli - 3838

110,800 đ 00 đ Liên Hệ

Lò xo gáy xoắn nhựa 6mm - xanh Deli - 3833

40,500 đ 00 đ Liên Hệ

Lò xo gáy xoắn nhựa 8mm - xanh Deli - 3834

48,800 đ 00 đ Liên Hệ

Máy khoan & đóng chứng từ (cỡ đại) Deli - 3877

4,127,100 đ 00 đ Liên Hệ

Máy khoan & đóng chứng từ (cỡ trung) Deli - 3876

2,277,500 đ 00 đ Liên Hệ

Máy hủy tài liệu 16 Lit , 2,5m / phút Deli - 9921

2,790,900 đ 00 đ Liên Hệ

Máy bắn giá Deli - 7501

235,000 đ 00 đ Liên Hệ

Máy ép ảnh Deli - 2130

519,800 đ 00 đ Liên Hệ

Máy ép ảnh Deli - 2131

693,100 đ 00 đ Liên Hệ