Áo mưa bộ các loại cao cấp giá sỉ rẻ tại TP.HCM

Áo Mưa Bộ

Áo mưa bộ vải dù 1 lớp 1x (45 50kg)

105,000 đ 00 đ Liên Hệ

Áo mưa bộ vải dù 1 lớp 2x (55 60kg)

110,000 đ 00 đ Liên Hệ

Áo mưa bộ vải dù 1 lớp 3x (65-70kg)

115,000 đ 00 đ Liên Hệ

Áo mưa bộ vải dù 1 lớp 4x (70-75kg)

120,000 đ 00 đ Liên Hệ

Áo mưa bộ vải dù 1 lớp 5x (75-80kg)

125,000 đ 00 đ Liên Hệ

Áo mưa bộ vải dù 2 lớp 1x (40-50kg) loại 1

165,000 đ 00 đ Liên Hệ

Áo mưa bộ vải dù 2 lớp 2x (55-60kg) loại 1

170,000 đ 00 đ Liên Hệ

Áo mưa bộ vải dù 2 lớp 3x (65-70kg) loại 1

175,000 đ 00 đ Liên Hệ

Áo mưa bộ vải dù 2 lớp 4x (70-75kg) loại 1

180,000 đ 00 đ Liên Hệ

Áo mưa bộ vải dù 2 lớp 5x (75-80kg) loại 1

185,000 đ 00 đ Liên Hệ

Áo mưa bộ vải dù 2 lớp 1x (45-50kg) loại 2

160,000 đ 00 đ Liên Hệ

Áo mưa bộ vải dù 2 lớp 2x (55-60kg) loại 2

165,000 đ 00 đ Liên Hệ

Áo mưa bộ vải dù 2 lớp 3x (65-70kg) loại 2

170,000 đ 00 đ Liên Hệ

Áo mưa bộ vải dù 2 lớp 4x (70-75kg) loại 2

175,000 đ 00 đ Liên Hệ

Áo mưa bộ vải dù 2 lớp 5x (75-80kg) loại 2

180,000 đ 00 đ Liên Hệ