VĂN PHÒNG PHẨM DELI

VĂN PHÒNG PHẨM DELI

Dây đeo thẻ Deli - 5764

2,680 đ 00 đ Liên Hệ

Thẻ đeo ngang 68 x 95mm Deli - 5757

4,970 đ 00 đ Liên Hệ

Thẻ đeo ngang 95 x 68mm Deli - 5756

5,190 đ 00 đ Liên Hệ

Giá đỡ đa năng Deli - 9258

53,100 đ 00 đ Liên Hệ

Hồ khô Deli - 38508

4,000 đ 00 đ Liên Hệ

Hồ khô Deli - 6365

4,800 đ 00 đ Liên Hệ

Hồ khô 8g Deli - 7091

3,700 đ 00 đ Liên Hệ

Hồ khô nhiều màu 8g Deli - 7119

4,100 đ 00 đ Liên Hệ

Hồ nước Deli - 6353

5,100 đ 00 đ Liên Hệ

Hồ nước 35ml Deli - 7301

3,100 đ 00 đ Liên Hệ

Hồ nước 50ml Deli - 7302

4,700 đ 00 đ Liên Hệ

Hộp đếm tiền Deli - 9109

14,400 đ 00 đ Liên Hệ

Hộp đựng ghim Deli - 988

11,800 đ 00 đ Liên Hệ

Hộp đựng ghim Deli - 9881

12,900 đ 00 đ Liên Hệ

Hộp đựng name card Deli - 7623

11,900 đ 00 đ Liên Hệ

Sổ 160 name card Deli - 5782

46,900 đ 00 đ Liên Hệ

Sổ 180 name card Deli - 5783

39,200 đ 00 đ Liên Hệ

Sổ 288 name card Deli - 5788

92,700 đ 00 đ Liên Hệ

Sổ 72 name card Deli - 5781

27,200 đ 00 đ Liên Hệ

Keo 502-3g Deli - 7146

3,850 đ 00 đ Liên Hệ

Kính lúp Deli - 9099

86,000 đ 00 đ Liên Hệ

Kính lúp - 50mm Deli - 9092

25,200 đ 00 đ Liên Hệ

Kính lúp - 60mm Deli - 9091

29,700 đ 00 đ Liên Hệ

Kính lúp - 75mm Deli - 9090

32,600 đ 00 đ Liên Hệ

Lau bảng Deli - 7810

9,000 đ 00 đ Liên Hệ

Lau bảng Deli - 7840

8,200 đ 00 đ Liên Hệ

Lau bảng112mm x 55mm Deli - 7837

12,500 đ 00 đ Liên Hệ

Bàn cắt A4 (sắt) Deli - 8014

407,000 đ 00 đ Liên Hệ