Băng xoá - Bút xoá - Ruột xoá plus giá rẻ tại tphcm

Bút Xoá - Băng Xoá - Ruột Xoá

Băng xóa V/WH-105T - 5mm x 12m

16,000 đ 00 đ Liên Hệ

Ruột xóa V/WH-105TR - 5mm x 12m

12,700 đ 00 đ Liên Hệ

Băng xóa MINI - WH-504 - 5mm x 7m (New)

9,600 đ 00 đ Liên Hệ

Băng xóa MINI - WH-504 - 5mm x 7m (New)

9,600 đ 00 đ Liên Hệ

Băng xóa PUSH-PULL 5mm x 12m

16,700 đ 00 đ Liên Hệ

Băng xóa MR Phi thuyền - 5mm x 6m

13,000 đ 00 đ Liên Hệ

Ruột xóa MR (Phi thuyền)5mm x 6m 42 - 124

6,500 đ 00 đ Liên Hệ

Băng xóa MR2 - WH-645 - 5mm x 5m

14,000 đ 00 đ Liên Hệ

Ruột xóa MR2 - WH-645R - 5mm x 5m

7,000 đ 00 đ Liên Hệ

Bộ băng xóa MR2 - 5mm x 5m (xóa + ruột)

18,200 đ 00 đ Liên Hệ

Băng xoá plus WHIPER-V SET - NEW

22,794 đ 00 đ Liên Hệ