Bìa còng plus các loại giá rẻ siêu bền

Bìa Còng Các Loại

Bìa nhựa 2 còng nhẫn plus A4S (210 tờ) (new)

24,700 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa còng D-Ring File 28mm (280 tờ)

28,000 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa còng bật 1 mặt xi A4 5cm(New)

35,000 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa còng bật 1 mặt xi F4 5cm (New)

35,000 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa còng bật 1 mặt xi A4 7cm (New)

35,000 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa nhựa 2 còng nhẫn plus A4S 26mm 210 tờ

28,000 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa nhựa 2 còng nhẫn A4S 20mm(140 tờ)

26,700 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa nhựa 2 còng nhẫn plus A4S (210 tờ) (new)

28,000 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa còng bật 1 mặt xi F4 5cm

42,500 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa còng bật 1 mặt xi A4 7cm

46,000 đ 00 đ Liên Hệ