Khung hình nhiều mẫu đẹp tại VPP Sang Hà

Khung hình

Khung hình A4 mặt kính

22,000 đ 00 đ Liên Hệ

Khung hình A4 mặt Mica

20,000 đ 00 đ Liên Hệ

Khung hình A4 mặt trơn

19,000 đ 00 đ Liên Hệ

Khung hình A5 mặt kính

18,000 đ 00 đ Liên Hệ

Khung hình A5 mặt Mica

15,000 đ 00 đ Liên Hệ

Khung hình A5 mặt trơn

14,000 đ 00 đ Liên Hệ

Khung hình B4 mặt kính

25,000 đ 00 đ Liên Hệ

Khung hình B4 mặt Mica

20,500 đ 00 đ Liên Hệ

Khung hình B4 mặt trơn

20,000 đ 00 đ Liên Hệ

Khung hình A3 mặt trơn

22,000 đ 00 đ Liên Hệ

Khung hình A3 mặt Mica

23,000 đ 00 đ Liên Hệ

Khung hình A3 mặt kính

30,000 đ 00 đ Liên Hệ

Khung hình A4 màu trắng mặt kính

25,000 đ 00 đ Liên Hệ

Khung hình 13x18 cây thường

25,000 đ 00 đ Liên Hệ

Khung hình 13x18 phủ bạc

45,000 đ 00 đ Liên Hệ

Khung hình 15x21 phủ bạc

48,000 đ 00 đ Liên Hệ

Khung hình đen 329 A4 mặt kính

30,000 đ 00 đ Liên Hệ