Bìa lá bìa nút plus giá rẻ - văn phòng phẩm plus

Bìa Lá - Bìa Nút

Bìa lá A4 dày - FL-161HO - 0.2mm

1,750 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa lá A4 mỏng - FL-161HO - 0.15mm

1,300 đ 00 đ Liên Hệ

Túi cá nhân (Personal Bag)

16,000 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa cây (bìa rút gáy) A4S-30

48,000 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa lỗ dày - 0.07mm 92-372A

9,800 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa lỗ mỏng - 0.05mm 92- 372B

9,000 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa lá F4 dày - FL-171HO - 0.2mm

2,100 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa lá F4 mỏng - FL-171HO - 0.15mm

1,550 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa nút A4 mỏng 0.15mm CB 2332

3,500 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa nút F4 mỏng 0.15mm CB2636

3,750 đ 00 đ Liên Hệ