Bìa hồ sơ các loại plus giá sỉ rẻ - văn phòng phẩm deli

Bìa Hồ Sơ Các Loại

Bìa acco nhựa có kẹp (Letter File)

19,500 đ 20,000 đ Liên Hệ

Bìa trình ký FL-101RT (Report File)

8,500 đ 9,000 đ Liên Hệ

Bìa phân trang nhựa - FL-V02ID - 6 trang

10,000 đ 10,500 đ Liên Hệ

Bìa phân trang nhựa - FL-V02ID - 12 trang

16,500 đ 17,000 đ Liên Hệ

Bìa hồ sơ 20 lá - FL-20P

29,500 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa hồ sơ 40 lá - FL - 40P - 3 lớp

45,000 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa hồ sơ 60 lá - FL-60P

63,000 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa 1 kẹp (Lever File)

21,500 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa hồ sơ 10 lá - FL-10P

17,500 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa hồ sơ 80 lá - FL-80P

65,500 đ 00 đ Liên Hệ