Cung cấp phân phối văn phòng phẩm kingjim giá rẻ ưu đãi tại tphcm

VĂN PHÒNG PHẨM KINGJIM

Bìa còng ống kingjim 3cm x 300 tờ blue 973G

63,000 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa còng ống kingjim 5cm x 500 tờ 975N

68,000 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa còng ống kingjim 6cm x 600 tờ 976N

74,000 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa còng ống kingjim 8cm x 800 blue 978G

80,000 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa còng ống kingjim 1473GSV

53,000 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa còng ống kingjim 5cm x 500 tờ 1475GSV

58,000 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa còng ống Kingjim 8cm x 800 tờ 1478GSV

65,000 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa còng ống kingjim 10cm x 1000 tờ 1470GSV

72,000 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa còng ống kingjim 5cm x 500tờ A3 1505E

180,000 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa còng ống kingjim 13cm x 1300 tờ có phân trang 3513

130,000 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa còng ống kingjim 15cm x 1500 tờ có phân trang 3515

140,000 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa còng bật kingjim A4 5cm 2693GSV

32,000 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa còng bật kingjim F4 5cm 2793GSV

32,000 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa còng bật kingjim A4 7cm 2695GSV

32,000 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa còng bật kingjim F4 7cm 2795GSV

32,000 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa còng bật kingjim A4 9cm 2697GSV

47,000 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa còng nhẫn ring kingjim A4S - 25mm 603BFGSV

26,500 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa còng D-ring kingjim A4S 21mm 608BFGSV

26,500 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa còng D-ring A4S - 20mm 691GSV

33,000 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa còng D-ring kingjim A4S 30mm 692GSV

35,000 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa 1 kẹp KingJim A4S 568BFGSV

26,000 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa còng nhẫn ring kingjim A4S - 19mm 611GSV

26,500 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa còng nhẫn ring kingjim A4S 25mm 612GSV

28,000 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa 10 lá kingjim 236-10GSV

17,000 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa 20 lá kingjim 236-20GSV

24,000 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa 4 lá kingjim 236-40GSV

35,000 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa 60 lá kingjim 236-60GSV

44,000 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa 20 lá kingjim 136-20GSV

29,000 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa 40 lá kingjim 136-40GSV

42,000 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa 60 lá kingjim 136-60GSV

55,000 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa 10 lá kingjim 186-10GSV

18,000 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa 20 lá kingjim 186-20GSV

27,000 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa 40 lá kingjim 186-40GSV

40,000 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa 60 lá kingjim 186-60GSV New

58,000 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa lá holder kingjim 737-50GSV

1,450 đ 00 đ Liên Hệ

Phân trang số 6 kingjim 907-6YK1GSV

9,500 đ 00 đ Liên Hệ

Phân trang 12 số 907-12Y1KGSV

14,500 đ 00 đ Liên Hệ

Băng mực máy in tepra SC6Y kingjim 6mm

250,700 đ 00 đ Liên Hệ

Băng mực máy in tepra SC9Y kingjim 9mm

250,700 đ 00 đ Liên Hệ

Băng mực máy in tepra SC12Y kingjim 12mm

250,700 đ 00 đ Liên Hệ