Băng dán băng trang trí hồ khô plus chính hãng

Băng Dán Trang Trí - Hồ Khô

Ruột băng dán NORINO - 4mm x 8m 37 - 715

9,000 đ 00 đ Liên Hệ

Băng dán NORINO BEANS - 6mm x 6m

13,500 đ 00 đ Liên Hệ

Băng trang trí Deco Rush - 6mm x 6m

20,000 đ 00 đ Liên Hệ

Hồ Khô Plus 8g

7,600 đ 00 đ Liên Hệ

Băng dán NORINO - 8.4mm x 8m

18,700 đ 00 đ Liên Hệ

Băng trang trí Petit Birthday- 6mm x 3m

16,300 đ 00 đ Liên Hệ

Băng trang trí Petit Heart - 6mm x 3m

16,300 đ 00 đ Liên Hệ

Băng dán trang trí NORINO HYPER 10mmx12m - NEW

29,040 đ 00 đ Liên Hệ

Ruột keo 2 mặt Norino Hyper New

26,200 đ 00 đ Liên Hệ