Văn Phòng Phẩm Plus Giá Rẻ TPHCM

VĂN PHÒNG PHẨM PLUS

Băng xóa V/WH-105T - 5mm x 12m

16,000 đ 00 đ Liên Hệ

Ruột xóa V/WH-105TR - 5mm x 12m

12,700 đ 00 đ Liên Hệ

Băng xóa MINI - WH-504 - 5mm x 7m (New)

9,600 đ 00 đ Liên Hệ

Bấm kim số 10 PS-10E

23,500 đ 00 đ Liên Hệ

Bấm kim số 10 PS-10E + 2 hộp kim

30,700 đ 00 đ Liên Hệ

Bấm kim Pitahit ST-010X

29,000 đ 00 đ Liên Hệ

Bấm kim không dùng kim

67,500 đ 00 đ Liên Hệ

Bấm kim 3 chiều ST-050M O/S

00 đ 00 đ Liên Hệ

Kim bấm số 10/SS-010

2,600 đ 00 đ Liên Hệ

Kim bấm số 3 - SS-003

7,500 đ 00 đ Liên Hệ

Ruột băng dán NORINO - 4mm x 8m 37 - 715

9,000 đ 00 đ Liên Hệ

Băng dán NORINO BEANS - 6mm x 6m

13,500 đ 00 đ Liên Hệ

Băng trang trí Deco Rush - 6mm x 6m

20,000 đ 00 đ Liên Hệ

Hồ khô Plus 8g

7,600 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa lá A4 dày - FL-161HO - 0.2mm

1,750 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa lá A4 mỏng - FL-161HO - 0.15mm

1,300 đ 00 đ Liên Hệ

Túi cá nhân (Personal Bag)

16,000 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa cây (bìa rút gáy) A4S-30

48,000 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa lỗ dày - 0.07mm 92-372A

9,800 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa lỗ mỏng - 0.05mm 92- 372B

9,000 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa acco giấy có kẹp A4-S/021N (180tờ)

6,500 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa acco giấy không kẹp A4-E/061IF

5,600 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa hộp hồ sơ giấy xéo A4-S

47,500 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa hộp hồ sơ giấy ngang A4-E

51,500 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa acco nhựa có kẹp (Letter File)

19,500 đ 20,000 đ Liên Hệ

Bìa trình ký FL-101RT (Report File)

8,500 đ 9,000 đ Liên Hệ

Bìa phân trang nhựa - FL-V02ID - 6 trang

10,000 đ 10,500 đ Liên Hệ

Bìa phân trang nhựa - FL-V02ID - 12 trang

16,500 đ 17,000 đ Liên Hệ

Bìa hồ sơ 20 lá - FL-20P

29,500 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa hồ sơ 40 lá - FL-40P -3 lớp

45,000 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa hồ sơ 60 lá - FL-60P

63,000 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa nhựa 2 còng nhẫn A4S(210 tờ) (New)

24,700 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa còng D-Ring File 28mm(280 tờ)

28,000 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa còng bật 1 mặt xi A4 5cm(New)

35,000 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa còng bật 1 mặt xi F4 5cm (New)

35,000 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa còng bật 1 mặt xi A4 7cm (New)

35,000 đ 00 đ Liên Hệ

Băng xóa MINI - WH-504 - 5mm x 7m (New)

9,600 đ 00 đ Liên Hệ

Băng xóa PUSH-PULL 5mm x 12m

16,700 đ 00 đ Liên Hệ

Băng xóa MR Phi thuyền - 5mm x 6m

13,000 đ 00 đ Liên Hệ

Ruột xóa MR (Phi thuyền)5mm x 6m 42 - 124

6,500 đ 00 đ Liên Hệ