Kẹp Bướm Deli

Kẹp Bướm Deli

Kẹp bướm đen 15mm Deli - 8566

28,900 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp bướm inox 19mm Deli - 8485

24,900 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp bướm inox 25mm Deli - 8484

36,700 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp bướm inox 32mm Deli - 8483

29,300 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp bướm inox 64mm Deli - 8532

70,500 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp bướm màu 15mm Deli - 8556

32,400 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp bướm màu 19mm Deli - 8555

25,100 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp bướm màu 25mm Deli - 8554

47,800 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp bướm màu 32mm Deli - 8553

34,500 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp bướm màu 41mm Deli - 8552

59,300 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp bướm màu 51mm Deli - 8551

43,100 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp bướm màu hoa 19mm Deli - 8495

31,600 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp bướm màu hoa 32mm Deli - 8493

29,300 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp sắt đen Deli - 38561

32,800 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp sắt đen 15 mm Deli - 9546

6,100 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp sắt đen 19 mm Deli - 9545

7,500 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp sắt đen 25 mm Deli - 9544

11,300 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp sắt đen 32 mm Deli - 9543

16,100 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp sắt đen 41 mm Deli - 9542

27,600 đ 00 đ Liên Hệ

Kẹp sắt đen 51 mm Deli - 9541

38,500 đ 00 đ Liên Hệ