Kẹp giấy nhiều hình dáng ( học sinh) Deli

Kẹp giấy nhiều hình dáng ( học sinh) Deli

Kẹp giấy học sinh Deli - 9493

12,200 đ 14,000 đ Liên Hệ

Kẹp inox 102mm Deli - 9532

30,800 đ 32,000 đ Liên Hệ

Kẹp inox 145mm Deli - 9531

65,100 đ 67,000 đ Liên Hệ

Kẹp inox 76mm Deli - 9533

25,500 đ 27,000 đ Liên Hệ