Lưỡi dao dọc giấy Deli

Lưỡi dao dọc giấy Deli

Lưỡi dao dọc giấy Deli - 2015

7,986 đ 00 đ Liên Hệ

Lưỡi dao rọc giấy 0.4 x 9 x 80mm Deli - 2012

7,791 đ 00 đ Liên Hệ

Lưỡi dao rọc giấy 0.5 x 18 x 100mm Deli - 2011

16,192 đ 00 đ Liên Hệ