BẤM KIM-BẤM LỖ-KIM BẤM DELI

BẤM KIM-BẤM LỖ-KIM BẤM DELI

Dập ghim 10 + ruột ghim Deli - 2381

00 đ 00 đ Liên Hệ

Dập ghim 10 mini Deli - 222

00 đ 00 đ Liên Hệ

Dập ghim 10# + lõi ghim Deli - 251

00 đ 00 đ Liên Hệ

Dập ghim 24/6 + nhổ ghim + lõi ghim Deli - 355

00 đ 00 đ Liên Hệ

Dập ghim 24/6 và 26/6 - 25Tờ/100PCS Deli - 316

00 đ 00 đ Liên Hệ

Dập ghim 24/6 và 26/6 - 25Tờ/100PCS Deli - 319

00 đ 00 đ Liên Hệ

Dập ghim 24/6 và 26/6 - 25Tờ/100PCS Deli - 319

00 đ 00 đ Liên Hệ

Dập ghim 24/6 và 26/6 - 25Tờ/50PCS Deli - 306

00 đ 00 đ Liên Hệ

Dập ghim Đại 100 Tờ Deli - 486

00 đ 00 đ Liên Hệ

Dập ghim Đại 23/6 và 23/13 - 80Tờ/100PCS Deli - 390

00 đ 00 đ Liên Hệ

Dập ghim Đại 23/6 và 23/24 - 210Tờ/100PCS Deli - 393

00 đ 00 đ Liên Hệ

Dập ghim Đại 23/6 và 23/24 - 240Tờ/100PCS Deli - 395

00 đ 00 đ Liên Hệ

Dập ghim xoay 3 chiều 24/6- 25Tờ/50PCS Deli - 414

00 đ 00 đ Liên Hệ

Dập ghim xoay 3 chiều 24/6- 25Tờ/50PCS Deli - 828

00 đ 00 đ Liên Hệ

Máy dập ghim số 10 - 12Tờ/50PCS Deli - 365

00 đ 00 đ Liên Hệ

Ghim dập 23/10 Deli - 15

00 đ 00 đ Liên Hệ

Ghim dập 23/13 Deli - 13

00 đ 00 đ Liên Hệ

Ghim dập 23/23 Deli - 14

00 đ 00 đ Liên Hệ

Ghim dập 24/6 Deli - 12

00 đ 00 đ Liên Hệ

Đục Lỗ Deli - 150

00 đ 00 đ Liên Hệ

Đục Lỗ 10 Tờ Deli - 136

00 đ 00 đ Liên Hệ

Máy đục Lỗ - 10 Tờ Deli - 103

00 đ 00 đ Liên Hệ

Máy đục Lỗ - 10 Tờ Deli - 112

00 đ 00 đ Liên Hệ

Máy đục Lỗ - 10 Tờ Deli - 118

00 đ 00 đ Liên Hệ

Máy đục Lỗ - 100 Tờ Deli - 130

00 đ 00 đ Liên Hệ

Máy đục Lỗ - 15 Tờ Deli - 105

00 đ 00 đ Liên Hệ

Máy đục Lỗ - 20 Tờ Deli - 102

00 đ 00 đ Liên Hệ

Máy đục Lỗ - 20 Tờ Deli - 125

00 đ 00 đ Liên Hệ

Máy đục Lỗ - 25 Tờ Deli - 107

00 đ 00 đ Liên Hệ

Máy đục Lỗ - 35 Tờ Deli - 104

00 đ 00 đ Liên Hệ

Máy đục Lỗ - 35 Tờ Deli - 117

00 đ 00 đ Liên Hệ