BẤM KIM-BẤM LỖ-KIM BẤM DELI

BẤM KIM-BẤM LỖ-KIM BẤM DELI

Dập ghim 10 + ruột ghim Deli - 2381

24,100 đ 00 đ Liên Hệ

Dập ghim 10 mini Deli - 222

8,400 đ 00 đ Liên Hệ

Dập ghim 10# + lõi ghim Deli - 251

27,300 đ 00 đ Liên Hệ

Dập ghim 24/6 + nhổ ghim + lõi ghim Deli - 355

39,300 đ 00 đ Liên Hệ

Dập ghim 24/6 và 26/6 - 25tờ/100pcs Deli - 316

37,300 đ 00 đ Liên Hệ

Dập ghim 24/6 và 26/6 - 25tờ/100pcs Deli - 319

24,600 đ 00 đ Liên Hệ

Dập ghim 24/6 và 26/6 - 25tờ/100pcs Deli - 319

24,600 đ 00 đ Liên Hệ

Dập ghim 24/6 và 26/6 - 25tờ/50pcs Deli - 306

35,300 đ 00 đ Liên Hệ

Dập ghim đại 100 tờ Deli - 486

259,900 đ 00 đ Liên Hệ

Dập ghim đại 23/6 và 23/13 - 80tờ/100pcs Deli - 390

191,300 đ 00 đ Liên Hệ

Dập ghim đại 23/6 và 23/24 - 210tờ/100pcs Deli - 393

334,300 đ 00 đ Liên Hệ

Dập ghim đại 23/6 và 23/24 - 240tờ/100pcs Deli - 395

320,300 đ 00 đ Liên Hệ

Dập ghim xoay 3 chiều 24/6- 25tờ/50pcs Deli - 414

39,200 đ 00 đ Liên Hệ

Dập ghim xoay 3 chiều 24/6- 25tờ/50pcs Deli - 828

40,500 đ 00 đ Liên Hệ

Máy dập ghim số 10 - 12tờ/50pcs Deli - 365

29,000 đ 00 đ Liên Hệ

Ghim dập 23/10 Deli - 15

3,500 đ 00 đ Liên Hệ

Ghim dập 23/13 Deli - 13

7,500 đ 00 đ Liên Hệ

Ghim dập 23/23 Deli - 14

19,900 đ 00 đ Liên Hệ

Ghim dập 24/6 Deli - 12

3,500 đ 00 đ Liên Hệ

Đục lỗ Deli - 150

789,600 đ 00 đ Liên Hệ

Đục lỗ 10 tờ Deli - 136

27,500 đ 00 đ Liên Hệ

Máy đục lỗ - 10 tờ Deli - 103

27,500 đ 00 đ Liên Hệ

Máy đục lỗ - 10 tờ Deli - 112

30,900 đ 00 đ Liên Hệ

Máy đục lỗ - 10 tờ Deli - 118

34,900 đ 00 đ Liên Hệ

Máy đục lỗ - 100 tờ Deli - 130

477,500 đ 00 đ Liên Hệ

Máy đục lỗ - 15 tờ Deli - 105

43,500 đ 00 đ Liên Hệ

Máy đục lỗ - 20 tờ Deli - 102

48,700 đ 00 đ Liên Hệ

Máy đục lỗ - 20 tờ Deli - 125

60,600 đ 00 đ Liên Hệ

Máy đục lỗ - 25 tờ Deli - 107

63,400 đ 00 đ Liên Hệ

Máy đục lỗ - 35 tờ Deli - 104

75,100 đ 00 đ Liên Hệ

Máy đục lỗ - 35 tờ Deli - 117

97,600 đ 00 đ Liên Hệ