BẤM KIM-BẤM LỖ-KIM BẤM DELI

BẤM KIM-BẤM LỖ-KIM BẤM DELI

Dập ghim 10 + ruột ghim Deli - 2381

24,580 đ 00 đ Liên Hệ

Dập ghim 10 mini Deli - 222

9,200 đ 00 đ Liên Hệ

Dập ghim 10# + lõi ghim Deli - 251

27,300 đ 00 đ Liên Hệ

Dập ghim 24/6 + nhổ ghim + lõi ghim Deli - 355

43,900 đ 00 đ Liên Hệ

Dập ghim 24/6 và 26/6 - 25tờ/100pcs Deli - 316

40,600 đ 00 đ Liên Hệ

Dập ghim 24/6 và 26/6 - 25tờ/100pcs Deli - 319

29,600 đ 00 đ Liên Hệ

Dập ghim 24/6 và 26/6 - 25tờ/100pcs Deli - 319

29,600 đ 00 đ Liên Hệ

Dập ghim 24/6 và 26/6 - 25tờ/50pcs Deli - 306

36,450 đ 00 đ Liên Hệ

Dập ghim đại 100 tờ Deli - 486

269,290 đ 00 đ Liên Hệ

Dập ghim đại 23/6 và 23/13 - 80tờ/100pcs Deli - 390

192,100 đ 00 đ Liên Hệ

Dập ghim đại 23/6 và 23/24 - 210tờ/100pcs Deli - 393

346,080 đ 00 đ Liên Hệ

Dập ghim đại 23/6 và 23/24 - 240tờ/100pcs Deli - 395

330,900 đ 00 đ Liên Hệ

Dập ghim xoay 3 chiều 24/6- 25tờ/50pcs Deli - 414

42,500 đ 00 đ Liên Hệ

Dập ghim xoay 3 chiều 24/6- 25tờ/50pcs Deli - 828

43,900 đ 00 đ Liên Hệ

Máy dập ghim số 10 - 12tờ/50pcs Deli - 365

29,000 đ 00 đ Liên Hệ

Ghim dập 23/10 Deli - 15

3,900 đ 00 đ Liên Hệ

Ghim dập 23/13 Deli - 13

8,700 đ 00 đ Liên Hệ

Ghim dập 23/23 Deli - 14

21,500 đ 00 đ Liên Hệ

Ghim dập 24/6 Deli - 12

3,600 đ 00 đ Liên Hệ

Đục lỗ Deli - 150

898,183 đ 00 đ Liên Hệ

Đục lỗ 10 tờ Deli - 136

27,400 đ 00 đ Liên Hệ

Máy đục lỗ - 10 tờ Deli - 103

30,800 đ 00 đ Liên Hệ

Máy đục lỗ - 10 tờ Deli - 112

33,500 đ 00 đ Liên Hệ

Máy đục lỗ - 10 tờ Deli - 118

37,900 đ 00 đ Liên Hệ

Máy đục lỗ - 100 tờ Deli - 130

518,900 đ 00 đ Liên Hệ

Máy đục lỗ - 15 tờ Deli - 105

49,368 đ 00 đ Liên Hệ

Máy đục lỗ - 20 tờ Deli - 102

55,440 đ 00 đ Liên Hệ

Máy đục lỗ - 20 tờ Deli - 125

66,800 đ 00 đ Liên Hệ

Máy đục lỗ - 25 tờ Deli - 107

63,400 đ 00 đ Liên Hệ

Máy đục lỗ - 35 tờ Deli - 104

81,533 đ 00 đ Liên Hệ

Máy đục lỗ - 35 tờ Deli - 117

112,400 đ 00 đ Liên Hệ