Bìa hồ sơ giấy bìa hộp plus giá - văn phòng phẩm plus

Bìa Hồ Sơ Giấy - Bìa Hộp

Bìa acco giấy có kẹp A4-S/021N (180 tờ)

6,500 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa acco giấy không kẹp A4-E/061IF

5,600 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa hộp hồ sơ giấy xéo A4-S

47,500 đ 00 đ Liên Hệ

Bìa hộp hồ sơ giấy ngang A4-E

51,500 đ 00 đ Liên Hệ

Túi giấy PF A4-E/061PF (Lưu trữ 200 tờ)

7,500 đ 00 đ Liên Hệ