Phân phối các loại màng pe giá rẻ nhất thị trường hiện nay

Màng PE

Màng PE 3kg lõi 1.2

95,000 đ 00 đ Liên Hệ

Màng PE 3kg lõi 0.3

115,000 đ 00 đ Liên Hệ

Màng PE 4kg lõi 1.2

135,000 đ 00 đ Liên Hệ

Màng PE 5Kg lõi 1.2

165,000 đ 00 đ Liên Hệ

Màn PE 5Kg lõi 1.2

175,000 đ 00 đ Liên Hệ