Băng keo diệu kỳ scotch tape 3M chính hãng giá sỉ cạnh tranh

Băng Keo Diệu Kỳ 3M Scotch® Tape

Băng Keo 3M Viết Lên Được Scotch® Magic™ 810 1/2 X 36 YD BXD

37,700 đ 00 đ Liên Hệ

Băng Keo 3M Viết Lên Được Scotch® Magic™ 810 1/2 X 36 YD BXD

31,000 đ 00 đ Liên Hệ

Băng Keo 3M Trong Cao Cấp Scotch® 600 3/4 X 36 YD BXD

29,900 đ 00 đ Liên Hệ

Băng Keo 3M 103 - NA Scotch Magic 19mmx4m

13,700 đ 00 đ Liên Hệ

Hồ khô trắng 3M 6008 SCOTCH

13,000 đ 00 đ Liên Hệ

Hồ khô tím 3M 6018 SCOTCH

14,100 đ 00 đ Liên Hệ

Keo siêu dính 3M Scotch® AD113

18,500 đ 00 đ Liên Hệ

Miếng dán siêu dính tái sử dụng 3M Scotch® R100P

11,400 đ 00 đ Liên Hệ

Kéo đa dụng 3M Scotch 1427 - 7

40,200 đ 00 đ Liên Hệ

Kéo đa dụng 3M Scotch 8

108,600 đ 00 đ Liên Hệ
Băng Keo Diệu Kỳ 3M Scotch® Tape

 
Băng Keo Diệu Kỳ 3M Scotch Tape siêu dính là băng keo chuyên dụng sản xuất nhằm thay thế các phương pháp ghép nối thông thường như: mối hàn, đinh tán, keo hoặc các dụng cụ đ&